IQ Test

IQ test: wat meet je en waarom?

Over de IQ test bestaan veel verschillende ideeën. Zo wordt er vaak gedacht dat het hier gaat om een test die ook allerlei vaardigheden toetst, zoals taal, rekenen en algemene kennis. Hoewel taalkundig en cijfermatig inzicht een onderdeel van de IQ test vormen, is het niet zo dat de test je toetst op de dingen die je op school leert. In plaats daarvan kijkt een IQ test naar je algemene intelligentie; de manier waarop je hersenen werken, los van de kennis die je op school hebt opgedaan.

De IQ test bestaat nog niet zo lang. De Franse psycholoog Alfred Binet maakte in 1905 een test om de intelligentie van kinderen te kunnen meten en legde daarmee de basis voor toekomstige IQ testen.

De Amerikaanse Henry Goddard kwam als eerste met de term IQ, wat staat voor intelligentie quotiënt. Oorspronkelijk werd het IQ berekend door de verstandelijke leeftijd van het kind te delen door de echte leeftijd, vandaar het woord quotiënt.

Het is niet zo dat de IQ test je toetst op de dingen die je op school leert

Het is niet zo dat de IQ test je toetst op de dingen die je op school leert

De eerste testen voor volwassenen werden ontwikkeld voor het leger, toen in de Eerste Wereldoorlog opeens veel soldaten gerecruteerd moesten worden. Men zocht naar een manier om mannen op geschiktheid te testen en kwam toen met een vorm van testen waarbij grote groepen tegelijk onderzocht konden worden. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd eenzelfde test ontwikkeld die individueel afgenomen kon worden. Vanaf dat moment was de IQ test zoals wij die nu nog kennen, geboren.

Bij de huidige IQ test gaat men uit van een gemiddelde van 100; dit is het gemiddelde IQ van de mens. Een individuele score kan hier boven of onder uitkomen, waarbij over het algemeen geldt dat iemand met een score onder de 70 zwakbegaafd is en boven de 130 hoogbegaafd.

In Nederland worden enkele verschillende intelligentietesten gebruikt zoals de GIT en de WAIS. Ook zijn er speciale testen voor bijvoorbeeld doven. IQ testen worden vaak gebruikt bij bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, maar de laatste jaren sijpelt steeds meer het besef door dat alleen een cijfertje hangen aan de cognitieve vaardigheden van een persoon, niet genoeg is. Daarom wordt de IQ test steeds meer gebruikt als onderdeel van een procedure, en niet meer als enige of definitieve beoordeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *