EQ test

Steeds vaker wordt bij het aannemen van nieuw personeel niet alleen gekeken naar hoe slim een toekomstige werknemer is, maar vooral ook hoe sociaal vaardig. Een goede manier om dit te bepalen, is het laten uitvoeren van een eq test.

EQ test

De EQ test werd in 1995 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Daniël Goleman. In zijn boek beschrijft hij hoe emotionele intelligentie quotiënt

(EQ) het succesvol functioneren in de praktijk kan voorspellen.

Voor die tijd gebruikte men bij het selecteren van nieuw personeel veelal een traditionele intelligentietest, zoals de IQ test. In deze test bepaalt men bij benadering hoe slim een sollicitant is. Zo’n IQ test is altijd een momentopname, en door flink te oefenen kan iemand zijn score flink opkrikken. Bij een EQ test ligt dat anders.

Door een sollicitant een EQ test te laten maken, is het beter mogelijk om erachter te komen of hij in de dagelijkse werkpraktijk goed zal functioneren. Niet door zijn intelligentie te meten, maar door in te zoomen op andere, emotionele vaardigheden. Bezit iemand zelfkennis? Kan hij zich inleven in anderen? Hoe gaat hij om met teleurstelling? Hoe reageert hij op gedrag van andere mensen? Belangrijke indicatoren die zeker bij het aannemen van leidinggevenden waardevolle instrumenten voor succes kunnen zijn.

Door een sollicitant een eq test te laten maken, is het beter mogelijk om erachter te komen of hij in de dagelijkse werkpraktijk goed zal functioneren.

Door een sollicitant een eq test te laten maken, is het beter mogelijk om erachter te komen of hij in de dagelijkse werkpraktijk goed zal functioneren.

Gebruik EQ test

Inmiddels is het gebruik van een EQ test gewoon goed geworden bij het aannemen van personeel. Zeker in deze tijd van recessie biedt een EQ test veel voordelen. De test duurt kort, maar biedt een schat aan bruikbare antwoorden. Het toont haarfijn de gebreken van iemand aan, maar toont ook zijn sterke punten. Het vormt daarmee een uitstekend middel om van tevoren een redelijke inschatting te kunnen maken, of iemand in een bepaalde functie op de juiste plek zit. Het kan daarom bijvoorbeeld van onschatbare waarde zijn bij fusies of overplaatsingen.

Tot slot

Alhoewel geen enkele test voor de volle honderd procent garanties biedt op succes, vormt de EQ test toch een goede graadmeter bij het kiezen van een goed functionerende werknemer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *