EQ

EQ, een nieuwe manier van kijken naar jezelf

Het begrip IQ is bij de meeste mensen wel bekend als manier om de intelligentie te meten. Sinds enkele jaren is daar ook het EQ bij gekomen; een manier om ook de emotionele intelligentie te meten. Maar hoe wertk dat precies, en is het wel te meten?

In 1995 schreef de Amerikaan Daniel Goleman een boek waarin hij het begrip EQ introduceerde. Hij was van mening dat er te vaak de nadruk werd gelegd op de cognitieve vaardigheden van mensen, en dat het tijd was om ook te kijken naar de emotie.

Hoe iemand functioneert hangt immers niet alleen af van zijn of haar intelligentie, maar ook van het vermogen om emotioneel en empathisch om te gaan met verschillende situaties. Goleman’s ideen waren al eerder door andere wetenschappers verwoord, maar pas toen zijn boek uitkwam, werd de term EQ gemeengoed.

De basis van je reactie op verschillende situaties vastligt, kan je wel leren en verbeteren

De basis van je reactie op verschillende situaties vastligt, kan je wel leren en verbeteren

Er werden diverse EQ testen ontwikkeld om te meten hoe mensen omgaan met emoties en situaties, en deze testen werden snel populair in het bedrijfsleven. Toch is het EQ altijd een wat minder duidelijk begrip gebleven dan het IQ. Het is immers veel moeilijker om emoties en reacties te beoordelen via een test op papier. Wat je EQ is, blijkt daarom toch vooral uit hoe je je gedraagt ten opzichte van anderen. Desalniettemin is het toch zinvol om goed over je EQ na te denken en dit eventueel te laten testen en beoordelen, omdat dit kan zorgen voor meer inzicht in de manier waarop je functioneert.

In tegenstelling tot het IQ is het EQ meer aan verandering onderhevig; hoewel de basis van je reactie op verschillende situaties vastligt, kan je wel leren en verbeteren. Ook dit is een goed argument om je eens verder te verdiepen in je eigen EQ. Er zijn in de loop der jaren diverse boeken over geschreven die een goed beeld geven van de verschillende eigenschappen die in het EQ verenigd worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *